Praca zdalna – zwiększ efektywność, pracuj bezpiecznie

W ostatnich miesiącach w branży IT  stwierdzenie pracuj bezpiecznie nabrało nowego wymiaru. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość od zawsze wymuszała na dostawcach oprogramowania  konieczność zadbania o bezpieczeństwo danych agregowanych w systemach ERP. W tym roku musieli się zmierzyć  z  jeszcze jednym wyzwaniem jakim jest praca rozproszona  i jej efektywność w przedsiębiorstwach.

W odpowiedzi na takie zapotrzebowanie rynku powstał nowy moduł enova365 – Praca zdalna. Zastosowanie modułu pozwala na skuteczne zarządzanie zadaniami, delegowanie pracy i śledzenie postępów projektów. Może być stosowany zarówno w zespołach, które realizują pracę w modelu zdalnym,  kiedy pracownicy nie kontaktują się ze sobą bezpośrednio jak i i stacjonarnie. Pomaga w skutecznym i sprawnym raportowaniu pracy.

Umów się na bezpłatną prezentację

Nowa odsłona Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego

W tym trudnym dla wszystkich okresie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniu rynku, który w większości opiera się obecnie na pracy zdalnej, chcemy zachęcić Państwa do zapoznania się z udogodnieniami, jakie zostały przygotowane dla Biur Rachunkowych. W bieżącej wersji enova365 z serii oznaczonej numerem 2010.0.2 narzędzie do komunikacji między Biurem Rachunkowym a jego Klientami, jakim jest Pulpit Klienta Biura Rachunkowego, zostało poszerzone o możliwość wystawiania faktur sprzedaży (tzw. samofakturowanie) oraz o możliwość wprowadzania dokumentów zakupu i sprzedaży do ewidencji dokumentów księgowych. Szczegółowy opis jest dostępny na stronie

Udostępniając to narzędzie swoim Klientom zapewnicie ich, że:

✅wszystkie istotne informacje znajdą w jednym miejscu,

✅  w dogodnym czasie będą mieć możliwość generowania wydruków z obszaru zapisów księgowych, rozliczeń podatkowych, rozrachunków oraz środków trwałych,

✅ mogą sprawdzić on-line sumaryczne wartości dotyczące podatków oraz ZUS za wskazany okres.

Konkurs Biznes Trendy 2020 rozstrzygnięty!

Z przyjemnością ogłaszamy że zajęliśmy trzecie miejsce. W tej edycji oceniono 19 case study o różnej tematyce , a opis wdrożeń będzie dostępny w kolejnej edycji case book enova365. Z opisem wdrożenia przygotowanym przez nasz zespół można się zapoznać już dziś w poradniku

enova365 – wersja 2005.0.0

Zmiany w wersji dotyczą głównie obszarów Kadry Płace oraz Księgowość, w zakresie zmian wynikających z przepisów, ale również zawierają poprawki działania funkcjonalności zgłoszone z rynku do wersji, które opublikowaliśmy na przestrzeni ostatnich miesięcy. Szczegóły w ulotce

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, praca zdalna – specustawa koronawirusowa

W myśl Art. 4 specustawy koronawirusowej, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu koronawirusa COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuźszy niż 14 dni. W celu odnotowania w programie enova365 nieobecności pracownika wynikającej z opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówki opiekuńczej ze względu na zagrożenie koronawirusa, należy wprowadzić nieobecność Zwolnienie opieka ZUS z nową przyczyną Zamknięcie Palcówki opiekuńczej – koronawirus. W konfiguracji programu : Narzędzia /Opcje|/Kadry i płace /Płace / Zasiłki inne został dodany nowy limit opieki nad dzieckiem : Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus. Na ten moment zgodnie ze specustawą limit wynosi 14 dni. Na kartotece pracownika oraz na listach Kadry i płace/Kadry/ Pracownicy , Zleceniobiorcy, Wszyscy jest dołożone pod drukarką w folderze dokumenty /ZUS /Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem- COVID -19

Zgodnie z art. 3 ww. ustawy w celu przeciwdziałania COVID -19, pracodawca może polecić pracownikom wykonywanie , przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jego stałego wykonywania ( praca zdalna). Pracodawca ma możliwość skierowania pracownika , na mocy jednostronnego oświadczenia pracodawcy, do wykonywania pracy z domu w ramach pracy zdalnej na podstawie polecenia służbowego. W enova365 w kartotece pracownika oraz na listach Kadry o płace/Kadry/Pracownicy, Zleceniobiorcy, Wszyscy udostępniono raport : Polecenie pracy zdalnej