Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, praca zdalna – specustawa koronawirusowa

W myśl Art. 4 specustawy koronawirusowej, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu koronawirusa COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuźszy niż 14 dni. W celu odnotowania w programie enova365 nieobecności pracownika wynikającej z opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówki opiekuńczej ze względu na zagrożenie koronawirusa, należy wprowadzić nieobecność Zwolnienie opieka ZUS z nową przyczyną Zamknięcie Palcówki opiekuńczej – koronawirus. W konfiguracji programu : Narzędzia /Opcje|/Kadry i płace /Płace / Zasiłki inne został dodany nowy limit opieki nad dzieckiem : Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus. Na ten moment zgodnie ze specustawą limit wynosi 14 dni. Na kartotece pracownika oraz na listach Kadry i płace/Kadry/ Pracownicy , Zleceniobiorcy, Wszyscy jest dołożone pod drukarką w folderze dokumenty /ZUS /Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem- COVID -19

Zgodnie z art. 3 ww. ustawy w celu przeciwdziałania COVID -19, pracodawca może polecić pracownikom wykonywanie , przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jego stałego wykonywania ( praca zdalna). Pracodawca ma możliwość skierowania pracownika , na mocy jednostronnego oświadczenia pracodawcy, do wykonywania pracy z domu w ramach pracy zdalnej na podstawie polecenia służbowego. W enova365 w kartotece pracownika oraz na listach Kadry o płace/Kadry/Pracownicy, Zleceniobiorcy, Wszyscy udostępniono raport : Polecenie pracy zdalnej

Nowa wersja enova365 o numerze 2001.0.2

Wersja 2001.0.2 skierowana jest do firm, które nie płacą, jako zakład pracy zasiłków. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w takiej sytuacji na Deklaracji PIT 11 (25) przychody ze stosunku pracy i zaliczki podatku należy wykazać zawsze w wierszu pierwszym lub drugim.

🌲Wesołych Świąt 🌲

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy wszystkim z Was życzyć, aby ten czas był pełen ciepłej, rodzinnej atmosfery, spokoju oraz radości. Niech wigilijny stół ugina się pod dwunastoma potrawami, a pod choinką niech znajdzie się moc prezentów!

Życzymy także wielu sukcesów, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym w Nowym Roku 2020!

enova365 – wersja 1912.0.1

Cykl wydawniczy zmian w systemie enova365 w roku 2019 kończy wersja o numerze 1912.0.1 . Publikacja kolejnej wersji jest planowana na 9 stycznia 2020 r. Będzie zawierała m. in. nowe wzory deklaracji PIT oraz CIT.

Zmiany w PPK – nowa wersja 1910.1.2 enova365

Zgodnie z najnowszą interpretacją  umożliwiamy rozliczenie przychodu ze składki PPK w tym samym miesiącu, co wypłata. Obecnie przychód rozlicza się na podstawie deklaracji: Rozliczenie składek PPK, natomiast zgodnie z najnowszą interpretacją PFR oprócz pierwszej wpłaty, pracodawca może wpłacić pieniądze do Instytucji Finansowej w tym samym miesiącu, co wypłata. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami opisanymi w ulotce