Polityka prywatności

Kim jesteśmy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych przez cdnet sp. z o. o.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to zgodnie z RODO informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku danych przetwarzanych przez cdnet sp. z o. o. takimi danymi są np. imię i nazwisko osoby, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, historia zamówień i przeglądanych produktów.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma cdnet sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Jasnogórska 23, P. 1,  31-358 Kraków . KRS:  0000660960 NIP: 9452202439. REGON: 366438649.

Pozyskiwanie danych

Dane osobowe mogą zostać pozyskane przez cdnet sp. z o. o.:
• w drodze korespondencji e-mail i zapytań ofertowych skierowanych do cdnet sp. z o. o..
• poprzez wysyłkę formularzy kontaktowych przez użytkowników sklepu internetowego www.cdnet.com.pl, należącego do cdnet sp. z o. o..
.• bezpośrednio od Użytkowników udostępniających swoje dane osobowe podczas rejestracji konta w serwisie internetowym lub zapisujących się do newslettera rozsyłanego przez cdnet sp. z o. o..
.• bezpośrednio od użytkowników korespondujących z firmą cdnet sp. z o. o. na sklepie www.cdnet.com.pl za pomocą chatu

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkowników (tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, historia zakupów) przetwarzane są w celu promowania działalności oraz lepszego dopasowania ofert produktów firmy cdnet sp. z o. o..

Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będą niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu, chyba że wcześniej wyrażą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych.

Użytkownikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana(Pani) zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Użytkownicy mogą w każdym momencie skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronach internetowych, których firma cdnet sp. z o. o. jest właścicielem lub bezpośrednio wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro[at]cdnet.com.pl, a także pisemnie na adres: cdnet sp. z o. o.|ul. Jasnogórska 23, P. 1,  31-358 Kraków – w celu usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Adres naszej strony internetowej to: https://cdnet.com.pl