cdnet laureatem w kategorii Rozwój 2019

W dniach 26 – 28 września br. w Bronisławowie odbyła się Konferencja dla Autoryzowanych Partnerów firmy Soneta sp. z o.o. nasza firma cdnet sp. z o.o. została nagrodzona podczas Konferencji w kategorii Rozwój 2019 – za systematyczny wzrost sprzedaży oprogramowania enova365

.

Biała Księga Podatników

Od września 2019 r. obowiązuje tzw. biała lista podatników VAT (prowadzony przez szefa KAS elektroniczny wykaz przedsiębiorców) , na której znajdują się informacje dot. zarejestrowania, wyrejestrowania oraz statusu podatnika VAT, a także numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Jeżeli kontrahent przeleje pieniądze na inny rachunek niż wskazany na białej liście, to kwoty ponad 15 tys. zł nie rozliczy w kosztach uzyskania przychodu. Stąd też, aby uniknąć przykrych konsekwencji, przy każdej wpłacie trzeba będzie sprawdzać, czy rachunek kontrahenta znajduje się na białej liście.

Jak robić to sprawnie i szybko?

Warto wykorzystać możliwości jakie daje system enova365. Od wersji 1908.0.1 wprowadzono mechanizmy umożliwiające komunikacje online z wykazem podatników VAT bezpośrednio w systemie, a w ramach tej komunikacji weryfikację statusu kontrahenta i jego rachunków bankowych.

Nowa wersja oprogramowania enova365

Wersja 1908.0.1  zawiera przede wszystkim zmiany wynikające z dostosowania do przepisów podatkowych.
Najistotniejsze zmiany w wersji 1908:
Komunikacja online z nowym Wykazem podatników VAT (Białą listą),
Obsługa nowej skali podatkowej podatku PIT,
Nowe wersje e-sprawozdań wg nowych schematów xsd,

Zobacz więcej

e- teczki

Czy wiesz, że enova365 wspiera firmy i instytucje w zakresie wprowadzania e-dokumentacji pracowniczej? Od 1 stycznia 2019 roku jest możliwe przejście na e-dokumentacje pracowniczą.
elektroniczna teczka osobowa pracownika to lepsze bezpieczeństwo przechowywanych danych oraz odpowiedź na wymogi rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
cyfryzacja dokumentów eliminuje ryzyko związane z ich zagubieniem lub zniszczeniem,
w programie enova365 istnieją 3 możliwości dodaw

Zobacz więcej

BI ..Czy wiesz, że

Czy wiesz, że w module Business Intelligence wprowadzono dodatkową funkcjonalność:
mechanizm pozwalający na kolorowanie wartości wskaźników w zależności od przedziału danych do jakiego jest on zakwalifikowany. Mechanizm pozwala na zdefiniowanie przedziałów danych dla liczb dziesiętnych, liczb całkowitych, procentów – w ujęciu bezwzględnym i względnym oraz dla dat w ujęciu bezwzględnym
w obszarze handel pojawiły się analizy oraz raporty w formie tabel i wykresów prezentujące

Zobacz więcej

Nowa wersja enova365

W dniu 10 września pojawiła się kolejna wersja oprogramowania 1908.0.0, która zawiera przede wszystkim zmiany wynikające z dostosowania do przepisów podatkowych.
Najistotniejsze zmiany w wersji 1908:
✅Komunikacja online z nowym Wykazem podatników VAT (Białą listą),
✅Obsługa nowej skali podatkowej podatku PIT,
✅Nowe wersje e-sprawozdań wg nowych schematów xsd,
✅Panele BI,
✅Integracja z firmą kurierską UPS,
✅Enova365 Eksporty Dekretów List Płac – nowy dodatek udostępniający wybrane mechanizmy księgowe.
Aktualizację można pobrać ze stron cdnet.com.pl lub enova.pl