Biała Księga Podatników

Od września 2019 r. obowiązuje tzw. biała lista podatników VAT (prowadzony przez szefa KAS elektroniczny wykaz przedsiębiorców) , na której znajdują się informacje dot. zarejestrowania, wyrejestrowania oraz statusu podatnika VAT, a także numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Jeżeli kontrahent przeleje pieniądze na inny rachunek niż wskazany na białej liście, to kwoty ponad 15 tys. zł nie rozliczy w kosztach uzyskania przychodu. Stąd też, aby uniknąć przykrych konsekwencji, przy każdej wpłacie trzeba będzie sprawdzać, czy rachunek kontrahenta znajduje się na białej liście.

Jak robić to sprawnie i szybko?

Warto wykorzystać możliwości jakie daje system enova365. Od wersji 1908.0.1 wprowadzono mechanizmy umożliwiające komunikacje online z wykazem podatników VAT bezpośrednio w systemie, a w ramach tej komunikacji weryfikację statusu kontrahenta i jego rachunków bankowych.