BI ..Czy wiesz, że

Czy wiesz, że w module Business Intelligence wprowadzono dodatkową funkcjonalność:
mechanizm pozwalający na kolorowanie wartości wskaźników w zależności od przedziału danych do jakiego jest on zakwalifikowany. Mechanizm pozwala na zdefiniowanie przedziałów danych dla liczb dziesiętnych, liczb całkowitych, procentów – w ujęciu bezwzględnym i względnym oraz dla dat w ujęciu bezwzględnym
w obszarze handel pojawiły się analizy oraz raporty w formie tabel i wykresów prezentujące

Zobacz więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *