Funkcjonalności

Ustalamy cele
i priorytety

Wybór rozwiązań informatycznych poprzedzony jest prezentacją  i wynika z analizy oczekiwań co do zakresu wykorzystania  i spodziewanego rezultatu. Następnie weryfikujemy wstępne założenia – rozmawiamy z Zarządem oraz z zespołami w celu analizy potrzeb  i oczekiwanych rezultatów. Wyznaczamy mierzalne cele  i niezbędne zasoby do ich osiągnięcia. Tworzymy mapę potrzeb  i zadań, wiemy kto, kiedy  i w jakim zakresie będzie pracował z danymi rozwiązaniami informatycznymi.

Dopasowujemy
ofertę do potrzeb

Dzięki tej wiedzy możemy dokładnie dobrać narzędzia IT, dokonać wyboru odpowiednich modułów i rozwiązań funkcjonalnych enova365, zaproponować stosowną ilość stanowisk, adekwatny sposobów dostarczenia lokalnie lub w chmurze, proponujemy rozszerzenia funkcjonalne lub stworzenia całkowicie nowego środowiska IT.

Budujemy
procesy

Tworzymy optymalne procesy w poszczególnych działach, adaptujemy rozwiązania IT do modelu funkcjonowania organizacji. Jeśli jest to konieczne dokonujemy stosownych korekt w organizacji pracy oraz wspólnie z Zarządem i zespołami tworzymy optymalne środowisko pracy w poszczególnych działach. Uzgadniamy przepływ danych dokumentów, definiujemy decydentów, ich zastępców, sposób postępowania w konkretnych przypadkach (nieobecności, wakaty, braki magazynowe, opóźnienia itp.).

Kontrolujemy
postępy wdrożenia

W trakcie prac nad wdrożeniami systemu często odkrywamy różnego rodzaju organizacyjne potrzeby lub problemy, które trzeba zagospodarować. Nie trzymamy się sztywnych ram, analizujemy możliwości adaptacji i eliminujemy zbędne procedury i papierologię. Zwinne działanie to nasza metoda.

Dostarczamy
technologię i wiedzę

Oddajemy w ręce użytkowników przejrzysty systemy oraz zrozumiały sposób postępowania. Materiały wytworzone w procesie wdrożenia (mapa firmy i obowiązków, mapa procesów, obiegi informacji) przekazywane są klientowi w formie bazy wiedzy. W celu szybszej adaptacji oferujemy stosowne szkolenia dla zespołów oraz materiały instruktażowe.
Tworzymy ekosystem IT w którym priorytetem jest komfort i wygoda w pracy poszczególnych pracowników.

Wyprzedzamy
konkurencje

Współnie z Klientem osiągamy sukces, kiedy uda się zbudować przewagę konkurencyjną.
W sprawnie działającej organizacji praca jest rozumiana przez wszystkich uczestników, zadania i obowiązki rozdzielone – system informatyczny staje się ośrodkiem gromadzenia przetwarzania i dystrybuowania wiedzy wewnątrz firmy. To napęd, który przyspiesza i odciąża od rutynowych zadań. Uwolniona energia i zaoszczędzony czas pozwala naszym Klientem na realizację ambitnych zamierzeń.