Tab obszary funkcjonalne

enova365 Sprzedaz i CRM

Chcesz obsługiwać Klientów, sprawnie, dokładnie i gwarantując im pełną satysfakcję? Wdróż procedury, które zapewnią najwyższy standard obsługi –z enova365 będzie to również szybkie i wydajne.

  • Szacuj ceny i buduj oferty wewnątrz systemu, błyskawicznie odpowiadając na zapytania zgodnie z aktualnymi stanami magazynowymi.
  • Kontroluj koszty na każdy etapie procesu.
  • Udostępnij handlowcom kompleksową informację o towarach obecnych jak i tych, które dopiero się pojawią.
  • Obserwuj i analizuj swoje leady sprzedażowe na każdym poziomie procesu sprzedaży dzięki obsłudze lejka sprzedażowego.
  • Korzystaj z wygodnego CRM w podróżach i podczas spotkań z Klientami – pomogą Ci w tym aplikacja mobilna i dedykowana funkcjonalność systemu enova365.

Jak działa lejek sprzedazy w enova365?

Wbudowany w system lejek sprzedaży umożliwia analizę leadów na każdym poziomie procesu sprzedaży.

Umożliwia analizę potencjału sprzedażowego leadów oraz sprawdzenia na jakim etapie procesu się znajduje, dostarcza informacje o zaangażowaniu potencjalnych klientów, źródle ich pozyskania.

Zespoły sprzedażowe oraz menadżerowie mogą łatwo analizować pracę w przeglądarce dzięki wizualizacji danych w formie wykresów. Sprzedaż może szybko zareagować na działania klienta i podjąć kontakt oraz jakie są właściwe działania, które pozwalają osiągnąć cel.

Obsługuj zamówienia bez ograniczeń, automatycznie i bezpośrednio w jednym systemie. Realizuj zlecenia składane w dowolny sposób: przez biuro obsługi wewnątrz firmy, zdalnie przez przedstawicieli handlowych czy poprzez sklep internetowy lub zintegrowany system zewnętrzny. Wybierz program handlowo-magazynowy, który wyróżnia możliwość obsługi nawet najbardziej skomplikowanych procesów. Planuj oraz nadzoruj obsługę zleceń i magazynów. Możesz mieć nawet kilka magazynów własnych lub korzystać z udostępnionych zasobów, realizować działania w modelu dropshipping. Zarządzaj magazynami i kontroluj ich stany dzięki bieżącemu podglądowi, również z urządzeń mobilnych! Inwentaryzuj bez wstrzymywania prac! Skorzystaj z nieograniczonej możliwości rozszerzeń i integracji. Rozwiń swoją instalacje enova365 o systemy WMS, systemy do zarządzania produkcją czy o rozwiązania e-commerce. Z enova365 zyskujesz możliwość dokładnej analizy rozchodów towaru i źródeł jego dostawy. Panele analityczne BI pozwalają Ci z wyprzedzeniem prognozować i uzupełniać stany magazynowe. Buduj wizerunek nowoczesnej firmy - udostępnij swoim klientom i dostawcom serwis WWW do obsługi zamówień – Pulpit Kontrahenta. Przenieś relacje handlowe w sferę online!

Nie ważne czy zatrudniasz kilku czy kilkuset pracowników. Zyskaj pewność zgodności z prawem i komfort pracy działów personalnych.

Prowadź całość procesów kadrowo-płacowych w jednym miejscu. Rekrutuj i zarządzaj, mając wszelkie potrzebne dane pod ręką – analizuj ścieżkę kariery i szkolenia, monitoruj czas pracy. Wszystko w jednym miejscu.

Twoja firma może z łatwością usprawnić obsługę procesów kadrowych i skrócić kolejki do działu HR. Udostępnij swoim pracownikom portal samodzielnego składania i obsługi wniosków typu urlopy i delegacje. Dzięki Pulpitowi Pracownika oraz Pulpitowi Kierownika procedury obiegu wniosków pracowniczych są w pełni zautomatyzowane. Uzględniaj nieobecności, zastępstwa, zmiany organizacyjne i miej pewność, iż każdy wniosek trafił w odpowiednie ręce.

System enova365 dla Kadr i Płac opracowywany jest przez zespół najlepszych specjalistów, którzy codziennie analizują najważniejsze informacje związane ze zmianami w prawie czy aktualizacją wskaźników płacowych. Zyskaj pewność w biznesie – nawet duże zmiany i nowe obowiązki tj. Pracownicze Plany Kapitałowe otrzymujesz bezpłatnie w ramach swojej aktualizacji.

Rozrachunki oraz analizy finansowe nie muszą być trudne jeżeli masz wsparcie inteligentnego systemu enova365. Powtarzalne czynności będą maksymalnie zautomatyzowane. Możesz swobodnie dostosować oprogramowanie do specyfiki działalności firmy. Moduły enova365 do prowadzenia księgowości pozwalają dowolnie rozbudować plan kont, struktury ewidencyjne i ich domyślne ustawienia. Otrzymujesz narzędzia, które automatyzują proces ewidencjonowania oraz dekretowania Twoich dokumentów. Nie pozwól aby zmiany w prawie podatkowym Cię zaskoczyły. Wyprzedzaj zmiany dzięki enova365. Wysyłaj pliki JPK bezpośrednio z systemu dzięki mechanizmowi sprawdzania poprawności i spójności danych. Generuj i wysyłaj eDeklaracje. Wykonuj czynności na operacjach bankowych bezpośrednio w systemie enova365 – bez konieczności logowania do systemu bankowości internetowej. Korzystaj z inteligentnego systemu wspierania rozliczeń rozrachunków oraz możliwości prowadzenia windykacji przeterminowanych należności – w jednym systemie. Prowadzisz biuro rachunkowe? Przenieś komunikację ze swoimi klientami on-line dzięki Pulpitowi Klienta Biura Rachunkowego.
Automatyzuj, optymalizuj i przyśpieszaj kluczowe procesy i zapewnij ich sprawny przebieg w Twojej organizacji.
  • Pozwól pracownikom skupiać się na tym, co najważniejsze. Eliminuj ręcznie wykonywanie powtarzalnych czynności!
  • Sprawdzaj stan każdego procesu i nadzoruj jego przebieg – dowiedz się, jak Twoi pracownicy realizują swoje zadania!
Workflow to koncepcja organizacji pracy firmy, w której przebieg procesów biznesowych realizowanych w wielu etapach i/lub przez wielu uczestników, prowadzony jest według odpowiednio przygotowanego zestawu reguł. Możesz efektywnie organizować oraz automatyzować pracę wielu osób w ramach procesów firmy. System enova365 wyróżnia natywność Workflow w logice biznesowej i możliwość zastosowania we wszystkich modułach enova365. Workflow można także traktować jako alternatywny interfejs programu, w którym to program nie tylko informuje o pracy jaką operator powinien wykonać, ale także umożliwia realizacje złożonych, specjalizowanych zadań w modułach programu bezpośrednio z poziomu panelu workflow. Otrzymujesz powiadomienia i podpowiedzi od momentu uruchomienia systemu. System inicjuje procesy oraz przypomnienia o ich rozpoczęciu, zgodnie z harmonogramem. Działasz bezpośrednio na konkretnych zadaniach oraz możesz weryfikować stan wykonania zadań przydzielonych do konkretnych pracowników. Dzięki enova365, żadne zadanie nie zostanie pominięte – masz pewność, iż zadania trafią do odpowiednich osób - możesz definiować reguły zachowania w razie nieobecności, zastępstw czy delegacji. System automatycznie przesyła dokumenty do właściwych osób zgodnie ze strukturą firmy. Modelując przepływ pracy możesz zaadaptować środowisko dla użytkownika w taki sposób aby udostępnić indywidualne formularze, określić zakres prezentowanych danych lub istniejące listy zadań wraz z opisem jakie operacje powinien wykonać. Twoja organizacja może wykorzystać elektroniczny obieg dokumentów DMS (Document Management System) w celu przechowywania, porządkowania, archiwizowania danych oraz prowadzenia listy spraw. Przyśpiesz obsługę dokumentów w Twojej firmie dzięki funkcjonalności OCR (Optical Character Recognition) - służącej do rozpoznawania znaków oraz całych tekstów plików graficznych i plików PDF. Połącz procesy w firmie i zautomatyzuj zadania na każdym etapie!
Podejmuj mądre decyzje na podstawie twardych danych. Wyprzedzaj konkurencje dzięki wykorzystaniu analityki. Dzięki wiedzy. Zyskaj dostęp do wiedzy dzięki raportom analitycznym w systemie enova365 – oceniaj wskaźniki efektywności i podejmuj trafne decyzje. Business Intelligence w enova365 wyróżnia unikalna logika biznesowa nakierowana na prezentowanie analiz i wskaźników bezpośrednio w miejscu pracy – silnie zagregowane wartości liczbowe, procentowe lub tekstowe są dostępne w panelu BI nad oknami codziennych zadań i czynności (czyli na listach, formularzach i kreatorach procesów workflow) według zasady: Wiedza tam, gdzie akcja. Wskaźniki BI mogą być proste np. mierzące dynamikę sprzedaży, strukturę nieobecności pracowników, jak również bardziej złożone tj. pokrycie zobowiązań, średni czas regulowania należności czy stan nadgodzin wśród zatrudnionych pracowników w firmie. Każdy użytkownik programu posiadający uprawnienia może przygotować własny zestaw wskaźników tj. banner BI, który pomoże mu w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych. Podobnie jak cały system enova365, pozwala na rozbudowę dostarczonych standardowych lub dobudowanie nowych wskaźników i raportów BI. Wskaźniki pozwalają na zagłębienie się w ich wartości i przejście do bardziej szczegółowych analiz. Wskaźniki możesz udostępniać swoim pracownikom na bieżąco w aplikacji, dokładnie w miejscu, w którym podejmują decyzje. Przejrzyste „Panele BI” pozwalają na czytelne prezentacje i kolorowanie wartości wskaźników w zależności od przedziału danych do jakiego jest on zakwalifikowany. Wykorzystaj systemowe nowości:
  • w obszarze handel pojawiły się analizy oraz raporty w formie tabel i wykresów prezentujące dane sprzedażowe w kontekście kontrahentów, towarów, a także całej firmy w aspekcie bieżącego i poprzedniego roku,
  • do standardu wprowadzono raporty prezentujące sprzedaż z uwzględnieniem regionalizacji (sprzedaż towarów w regionie, udział kontrahentów w sprzedaży w danym regionie), a także raporty prezentujące dynamikę miesięczną sprzedaży w bieżącym i poprzednim roku (w ujęciu miesiąc do miesiąca oraz miesiąc do analogicznego miesiąca poprzedniego roku), w obszarze finansowym wprowadzono analizy nierozliczonych płatności kontrahentów wraz z terminami ich przeterminowania, a także analizy kont kosztowych zespołu 4 oraz 5 planu kont.,
  • w obszarze CRM wprowadzono raporty związane z leadami, transakcjami oraz aktywnymi zadaniami.