Co wyróżnia nasz system ERP – cześć 2

Zgodni z przepisami prawa

Split payment

Mechanizm podzielonej płatności wymaga zmiany obsługi faktur czy zleceń przelewów. enova365 umożliwia obsługę rozliczeń realizowanych zarówno w modelu tradycyjnym, jak i split payment. Dodatkowo analizy cash flow oraz Business Intelligence pozwalają sprawniej zarządzać i kontrolować finanse Twojego przedsiębiorstwa. Webservice bankowy pozwala na bieżąco kontrolować stany kont firm.

RODO

System enova365 oferuje rozwiązania z zakresu zarządzania danymi pracowniczymi i handlowymi. Wszystkie firmowe dane są bezpieczne a oprogramowanie pozwala na dokładne określanie zakresu danych osobowych, praw do ich modyfikacji oraz osób, które mogą z nimi pracować. Dodatkowo zyskujesz system, który pozwoli na sprawne ewidencjonowanie zgód i zarządzanie nimi.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Obowiązkowy dla pracodawców, fakultatywny dla pracowników system długotrwałego oszczędzania, którego celem jest gromadzenie dodatkowych środków pieniężnych na poczet przyszłych emerytur. Rozwiązania kadrowo-płacowe w enova365 są błyskawicznie dostosowane do zmian legislacyjnych

E-teczki pracownicze

Dokumentacja pracownicza w formie elektronicznej pozwala na obniżenie kosztów związanych z przetrzymywaniem dokumentacji w tradycyjnych magazynach. Dzięki technologii OCR sprawnie przeniesiesz wszystkie akta pracownicze do nowego cyfrowego archiwum. Możliwość podpięcia podpisu elektronicznego oraz metod uwierzytelniania dla pracowników pozwolą Ci wyeliminować papierowe umowy i dokumenty.