Split payment po 1.11.2019

Od 1 listopada 2019 r. podatnicy dokonujący transakcji, których przedmiotem będą towary i usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, będą musieli zastosować mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment), jeżeli wartość brutto transakcji wyniesie powyżej 15 000 PLN. Obowiązkiem objęte będzie grupa blisko 150 towarów i usług przekraczających kwotę 15 tysięcy złotych.

Znowelizowana ustawa o VAT wprowadza obowiązkowy split payment dla branż „wrażliwych” na oszustwa od 1 listopada 2019 rok.

Stosowana do tej pory metoda odwrotnego obciążenia zostaje zastąpiona rozszerzonym załącznikiem numer 15 i objęta obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.

Przede wszystkim obowiązek stosowania split payment występuje, gdy zostaną spełnione warunki:

  • obowiązek podatkowy;
  • dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku;
  • wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 tysięcy złotych lub równowartość tej kwoty;
  • co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta została w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT;
  • sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami (transakcja B2B, niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony).

Oprogramowanie enova365 jest przygotowane na zmiany w przepisach – umożliwia wprowadzanie rachunków VAT, powiązanie ich z odpowiednimi rachunkami rozliczeniowymi, usprawnia też zarządzanie realizacją przelewów MPP i wpiera rozliczanie rozrachunków.
Funkcjonalności związane ze zmieniającymi się przepisami prawa są opracowane z odpowiednim wyprzedzeniem i dostarczane użytkownikom enova365 bezpłatnie w ramach pakietu aktualizacji.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji jak przygotować się do obowiązkowego split-payment, skontaktuj się z nami pod nr. tel. 12 626 92 30.