Panele BI w enova365

Czy wiesz, że w module Business Intelligence wprowadzono dodatkową funkcjonalność:

✅ mechanizm pozwalający na kolorowanie wartości wskaźników w zależności od przedziału danych do jakiego jest on zakwalifikowany. Mechanizm pozwala na zdefiniowanie przedziałów danych dla liczb dziesiętnych, liczb całkowitych, procentów – w ujęciu bezwzględnym i względnym oraz dla dat w ujęciu bezwzględnym
✅ w obszarze handel pojawiły się analizy oraz raporty w formie tabel i wykresów prezentujące dane sprzedażowe w kontekście kontrahentów, towarów, a także całej firmy w aspekcie bieżącego i poprzedniego roku.
✅do standardu wprowadzono raporty prezentujące sprzedaż z uwzględnieniem regionalizacji (sprzedaż towarów w regionie, udział kontrahentów w sprzedaży w danym regionie), a także raporty prezentujące dynamikę miesięczną sprzedaży w bieżącym i poprzednim roku (w ujęciu miesiąc do miesiąca oraz miesiąc do analogicznego miesiąca poprzedniego roku).
✅w obszarze finansowym wprowadzono analizy nierozliczonych płatności kontrahentów wraz z terminami ich przeterminowania, a także analizy kont kosztowych zespołu 4 oraz 5 planu kont.
✅w obszarze CRM wprowadzono raporty związane z leadami, transakcjami oraz aktywnymi zadaniami.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Umów się na prezentację.