moduł Archiwizator

Zadaniem dodatku do enova356 ArchiwizatorAzure jest umożliwienie przechowywania kopii zapasowych baz danych na zewnętrznym serwerze w celu minimalizacji niebezpieczeństwa związanego z utratą danych. Dzięki dodatkowi jesteśmy w stanie przesłać na serwer Microsoft Azure kopie bezpieczeństwa bazy danych. Pliki mogą zostać zostać skompresowane i zaszyfrowane, dzięki temu zwiększamy poziom bezpieczeństwa.

Funkcjonalność

 

ArchiwizatorAzure umożliwia:

  • Założenie konta w usłudze
  • Wykonanie i wysłanie backupu do chmury
  • Zaszyfrowanie backupu przed wysłaniem
  • Zarządzanie backupami w chmurze
  • Pobieranie wysłanych backupów
  • Odszyfrowanie pobranych backupów

 

Korzyści

 

ArchiwizatorAzure korzysta z usługi Microsoft Azure Storage czyli usługi przechowywania plików w chmurze Microsoft Azure. Azure Storage to niezawodny magazyn plików w chmurze.

Niezawodność i wysoka dostępność – każdy backup wysyłany do chmury będzie przechowywany w 3 kopiach w 3 różnych datacenter

ArchiwizatorAzure wykorzystuje dostępne mechanizmy bezpieczeństwa chmury takie jak szyfrowanie połączenia poprzez protokół SSL do serwisu AzureCloudService jak i Azure Storage, uwierzytelnianie połączeń do serwisu oraz mechanizmy delegowania praw dostępu do plików. Użytkownik który chce wysłać lub pobrać plik z chmury autoryzuje się w serwisie AzureCloudService który deleguje mu dostęp do pliku na konkretny czas z konkretnego adresu IP. Usługa Azure Storage zapewnia nam wysoką skalowalność rozwiązania jak i globalny dostęp do danych umieszczonych w chmurze.