e-teczka

 

Przejdź na e-archiwum dokumentacji pracowniczej. Sprawdź możliwości e-teczek w enova365

umów się na spotkanie

Jak przygotować się do przejścia na e-archiwum?

 1. wybrać odpowiedni system informatyczny, który:
 • pozwoli odwzorować teczki pracownicze w wersji elektronicznej
 • umożliwi łatwą ewidencję dokumentów i przeszukiwanie bazy
 • pomoże w kontrolowaniu  kompletności dokumentów w teczkach
 • zapewni poufność dokumentów
 • udostępni dokumenty również samym pracownikom poprzez portale pracownicze

2. zadbać o wzrost bezpieczeństwa przechowywanych dokumentów, poprzez:

 • ochronę danych  przed wyciekiem
 • rozbudowanie  systemu nadawania uprawnień pozwalającego na wgląd w e-teczkę tylko osobom do tego upoważnionym

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca sam będzie decydował czy chce archiwizować dokumenty w postaci papierowej albo  elektronicznej.  W tym dniu wejdą w życie zmiany dwóch ustaw – Kodeksu Pracy oraz Ustawy o emeryturze i rencie. Jeśli chodzi o prowadzenie akt pracowniczych wprowadzone zostaną trzy istotne zmiany:

 • okres przechowywania teczek zostanie skrócony z 50 do 10 lat
 • pracodawcy będą mogli wybrać w jakiej formie (papierowej lub elektronicznej) chcą prowadzić teczki pracownicze
 • zostaną wprowadzone nowe raporty ZUS tzw. raport informacyjny